Luftavfuktare

Problem med allt för fuktig luft kan ofta uppstå i krypgrunder, källare, fritidshus, båtar mm.
Hög luftfuktighet kan leda till ohälsosam miljö p g a mögel, kvalster, samt orsaka röta m m. En luft-avfuktaren kan effektivt förhindra dessa problem.

Många villor som installerat bergvärmepump får problem med fukt. Den tidigare olje eller vedpannan har värmt upp källaren och på så sätt hållit ner fuktigheten.
Om man hänger tvätt inomhus kan en avfuktare komma till god nytta.
Innan du skaffar en luftavfuktare kan det vara bra med lite kunskaper i ämnet så du väljer rätt produkt utifrån dina egna behov. Läs om hur man undviker fukt

Realtiv luftfuktighet(RH)
När man pratar om luftfuktighet använder man begreppet relativ luftfuktighet. Med relativ luftfuktighet menas hur mycket vattenånga det finns i luften i förhållande till hur mycket som är möjligt vid en given temperatur. Vilken relativ RH man bör ha inomhus beror på vad man tycker är behagligt. Vid normal inom-hustemperatur är ett RH på 30%-60% en riktlinje. Vid normal inomhus-temperatur och RH 45% börjar tillväxt av kvalster. Vid RH 60% börjar järn rosta. Luftfuktigheten ligger ofta på nivåer runt 90%.

Vid RH 70% finns risk för att mögel bildas.

Mögel

Kontollera luftfuktighet med en hygrometer. En enklare hygrometer kostar några hundralappar.

Luftfuktighten och temperaturen.
Om man har en sval källare och ventilerar den på sommaren så blir den fuktigare än om man ventilerar den vintern vi antar här att källaren har samma temperatur vid båda tillfällena. Detta beror på att kall luft innehåller mindre mängd vatten. Krypgrunder är ett typiskt exempel på detta problem. Under sommarhalvåret är det förhållandevis kallt i krypgrunden och när den varma luften kommer in i krypgrunden kondenseras den och krypgrunden blir fuktig med mögel och dålig lukt som följd.
Genom att höja temperaturen så kan man lösa problemet med hög luftfuktighet. Att höja temperaturen är ofta kostsamt, att ha ett fritidshus uppvärmt under vintern kan bli en dyr historia.

kondens

Olika typer av teknik för avfuktare.

Det finns flera olika typer av avfuktare beroende av vilken teknik som används.
De olika teknikerna har sina fördelar och nackdelar bl a beroende på under vilka omständigheter de skall användas viktiga faktorer temperatur och rådande luftfuktighet. Kontrollera att elsäkerheten är godkänd för det utrymme den skall användas i.

Kylavfuktare

Kylavfuktare arbetar med kondensprincipen. Luften sugs in i avfuktaren och kyls ned, när luften kyls ned kondenseras den till vattendroppar. Vattnet leds ut eller samlas upp i en behållare. Luften som lämnar avfuktaren är uppvärmd och torr. Om vattnet samlas i en behållare så stannar avfuktaren när behållaren är full. Kylavfuktaren fungerar bra i inomhustemperatur upp till höga temperaturer och vid hög luftfuktighett. Om temperaturen är tillräckligt låg slutar den fungera vilket begränsar dess användningsområde. Kylavfuktare är relativt energisnåla och billiga i inköp. Exempel på avändningsområde: tvättstuga, utrymmen med normal inomhustemperatur. Vid temperaturer under 15 grader börjar den tappa effekt. Kylavfuktare har fläckt och kompressor som kan vara störande om de inte är tillräckligt isolerade.

Sorptionsavfuktare

En sorptionsavfuktare arbetar med en rotor som absorberar fukten i den luft som sugs in. Rotor är är uppbyggd av luftkanaler. Dessa luftkanaler är impregnarede av ett medel som tar upp fukt.
Fukten som samlas i rotorn avlägsnas genom att varmluft blåses på rotorn varvid vattnet förångas. Denna luft blåses ut från det utrymme som skall avfuktas. Sorptionsmetoden fungerar bra vid låga temperaturer. Tekniken kräver relativt hög enegiförbrukning. Denna metod använder filter så måste bytas ut efter en tids användning. Metoden är vanlig för att avlägsna fukt från krypgrunder. Sorptionavfuktare fungerar bra låga temperaturer.

Värmeväxling

Genom att värma luften i ett utrymme så kan du effektivt hindra kondensation. Den relativt varmare luften kan bära mer vatten än den kalla.
Den varma luften med den nu upptagna vattnet leds ut. Avfuktare som använder denna metod benäms även som isotermisk avfuktare.
Denna teknik används i kalla utrymmen t e x krypgrund vind etc. då tekniken bygger på temperaturskillnaden mellan utrymmet och den tillförande luften.

Torkmedel

Torkmedel fungerar så att det drar tills sig fukt. Ett vanligt torkmedel är salt i form av kalciumklorid(CaCl2) eller kaliumklorid (KCl), För att denna metod skall fungera måste utrummet vara tillslutet så att inget luftutbyte äger rum. Saltet kan torkas och återanvändas. Denna metod är billig och lämpar sig för mindre slutna utrymmen t e x båtar under vinterförvaring.Kom ihåg:

- Välj rätt luftavfuktare till rätt utrymme.
- Ljudnivån.
- Energiåtgången (kostnaden)
- Effektiviteten vid olika temperaturer
- Reglering bl a effektområden och automatik
- Underhåll och skötsel

 


De här sidan ger dig information om vad man bör veta innan man köper en luftavfuktare.

Vi säljer inga luftavfuktare och rekommenderar igen speciell leverantör.

Om du har frågor om innehållet eller kan bidra med fakta om lufavfuktare kontakta oss här

Länkar inomhusmiljö:


SEO Traffic