Åtgärder mot fukt och fuktskador.

I källare och krypgrund.

Ett vanligt problem är fukt i källare och krypgrund. Det som händer är att varm luft kommer in i svalt utrymme och det bildas kondens. Man upptäcker problemet ofta först när det har bildats mögel och det böjar lukta illa.

Kondens bildas lättare på sommaren då skillnaden är stor mellan den varma uteluften och källaren. Hög luftfuktighet som ofta förekommer på slutet av sommaren är också en bidragande orsak till ökade fuktproblem.

Man bör regelbundet kontrollera om fukt finns i kritiska utrymmen och vidta åtgärder i ett tidigt skede. Som vi tidigare nämnt så kan man mäta luftfuktigheten med en hygrometer regelbundet i utrymmet. Man kan också mäta fukten i träbjälklag med en fuktkvotmätare. Man kan lätt avgöra om bjälklag är skadat genom att känna om det blivit poröst av röta.

I källarutrymmen med fuktproblem skall man undvika att förvara saker som drar till sig fukt. Ställ inte saker direkt mot kalla källarväggar.

Om man lyckas hittar mögelangrepp i ett tidigt skede så kan man själv sanera genom att skura bort möglet och sedan vidta lämplig åtgärd som ofta är att installera en avfuktare.

För att få bort lukten av mögel så kan en luktsanering med ozon vara på plats.

När man installerar en avfuktare i t e x krypgrunden så kan man åstakomma undertryck så att lukt ej dras in i bostadsdelen.

Vid stora mögelangrepp så leder det ofta till både omfattande och kostsam renovering, det finns t o m tillfällen då man rivit hela hus.

Många hus är inte bra byggda för att undvika fukt i b l a krypgrunder och källare detta i kombination med att värmepannor byts ut mot andra uppvärminingsmetoder har orsakat att det uppstått kondens.

 

Det finns flera saker man kan göra för att minska risken med fukt.

1. Led bort regnvatten från grunden genom att förlänga stuprören bort från grundmuren.

2. Håll grunden fri från jord t e x blomrabatter etc som leder vatten mot grundmuren.

3. Unvik om möjligt att marken lutar in mot grunden så vatten kan rinna mot grundmuren.

4. Lägg fuktspärr i krypgrunden mot marken för att hindra markfukt.

5. Dränera runt grundmuren.

6. Isolera mot marken och grundmuren för att minska kylan i utrymmet.

7. Kontrollera så att inga läckande rör finns.

8. Höj temperaturen i utrymmet om det är möjligt och inte för kostsamt.

9. Till sist men inte minst installera en luftavfuktare.

Kallvind

Kalvlinden är ett utrymme där problem med fukt kan uppstå. Det finns två saker man skall se över.

1. Ventilera vinden enbart när det är torrare luft ute än inne.

2. Isolera så att inte varmluft kommer upp från den uppvärmda luften i huset.

 

Om du har fuktproblem så är det en bra idé att vända sig till en fackman som kan besikta dina skador och föreslå lämpliga åtgärder. Konsultera dock först försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring.

 

De här sidan ger dig information om vad man bör veta innan man köper en luftavfuktare.

Vi säljer inga luftavfuktare och rekommenderar igen speciell leverantör.

Om du har frågor om innehållet eller kan bidra med fakta om lufavfuktare kontakta oss här

Länkar inomhusmiljö:


SEO Traffic